SC MAREX SERV SRL

B-dul M. Eminescu nr.7
B-dul M. Eminescu nr.7

CEI DRAGI AU NEVOIE DE TINE !

FIRMA NOASTRĂ VĂ VINE ÎN AJUTOR CU URMATOARELE SERVICII

SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

- întocmirea documentatiilor necesare compartimentului de prevenire si protectie conform Normelor Metodologice nr. 1425/2006 pentru aplicarea legii nr.319/2006 (evaluarea riscurilor, intocmirea instructiunilor proprii, elaborarea planului de prevenire si protectie);
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitătii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitătii si sănătătii in muncă, verificarea cunoasterii si aplicării de catre lucratori a informatiilor primite;
- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitătii;
- ef ectuarea instructajelor introductiv generale;
- efectuarea instructajelor la locul de muncă si a instructajelor periodice impreună cu conducătorul locului de muncă;
- asigurarea controlului intern, stabilirea neregulilor si a măsurilor de prevenire;
- intocmirea documentatiei in cazul accidentelor de muncă;
- insotirea si darea relatiilor necesare organelor de control ale Inspectiei Muncii;

SITUATII DE URGENTĂ:

- intocmirea planului de interventie;
- organizarea apărării impotriva incendiilor si realizarea planului de evacuare;
- elaborarea actelor de autoritate privitoare la situatiile de urgentă;
- elaborarea tematicilor de instruire si coordonarea instruirii personalului (comform OMAI nr. 712/2005, lg. nr.307/2006 si ORDIN nr 163/2007);
- întocmirea fiselor individuale de instruire;
- planificarea exercitiilor de interventie la incendiu;

RSVTI:

- asigurarea functiei de Responsabil cu Supravegherea si verificarea Tehnică a instalatiilor (conform ordinului nr. 382/2009 si lg. 64/2008);
Contact:
B-dul Mihai Eminescu nr.7, Botosani
Tel. 07450 98123
E-mail: marexserv@yahoo.com
Recieve news about this website directly to your mailbox
SC MAREX SERV SRL
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one